Mølterland

De naam van dit blog was eerder: “Allerlei”. De naamsverandering vond plaats na een lange periode van intensieve bestudering van, en schrijven over onderwerpen voor mijn andere blog: Multerland. Hoezo?

Inmiddels woon ik elf jaar in Noorwegen, en reis al vanaf januari 2018 niet meer, vanwege EHS. EHS is de oorzaak van de keuze om alle tijd te investeren in het zoeken naar wetenschappelijk bewijsmateriaal dat mijn klachten reëel zijn, dat ik die klachten niet verzin, en dat EHS geen psychische stoornis is. Want dat denkt men. En ik was het beu om telkens weer dat ongeloof in ogen te zien en te horen in reacties. 

Dat ongeloof is gebaseerd op onwetendheid, en de aanname dat de regering van het land waarin men leeft het goed met ze voorheeft, en dat ik dus of iets verzin, of psychisch gestoord ben. Echter: bijen, insecten, vogels, zoogdieren, amfibieën, vissen, bomen, planten…. kunnen geen psychische klachten vertonen, en ook zij lijden eronder, is proefondervindelijk aangetoond[1], en indien de straling niet stopt, of ze kunnen geen kant meer op, gaan ze er uiteindelijk aan dood. Dit is vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw aangetoond door een inmiddels uitgegroeide hoeveelheid van duizenden onderzoeken door gerenommeerde medische, biologische en natuurwetenschappers. Deze wetenschappers waren en zijn niet in dienst van de telecom industrie, regeringen of aan beiden gerelateerde EMF guidelines decision makers groepen, zoals ICNIRP[2]. Zelfs WHO laat zich door de industrie-wetenschap gelinkte groep ICNIRP adviseren en WHO ligt daardoor terecht zwaar onder vuur, maar het helpt niet[3]. Telecom industrie-wetenschap is geen evidencebased science, maar prostitutie[4][5]. Mensen zijn natuurlijke fenomenen, geen robotten. Natuurlijke elektromagnetische velden zijn gezond. Belangrijk om te weten is dat de elektriciteit[6][7] van het biologische systeem van alles wat leeft. Ook dat van de aarde en de ruimte eromheen, continue in één richting stroomt. De industriële elektriciteit en industriële elektromagnetische velden zijn onnatuurlijk, want deze zijn gebaseerd op wisselstroom (energie die heen en terug stroomt, twee richtingen dus), en deze verstoren de werking van de natuurlijke elektromagnetische velden in een gestaag toenemende sterkte, die vooral in de laatste jaren explosief groeit[8]. De zogenaamde man-made EMFs, die vele malen sterker zijn dan wat door medische wetenschappers als aanvaardbaar wordt gekenmerkt, verstoren de natuurlijke elektromagnetische velden van zowel de aarde als van alle levende wezens, organismen, en micro-organismen zoals bacteriën en virussen, creëren immuniteitsziekten, ontstekingen, welke leiden tot secundaire ziekten als kanker, Alzheimers, diabetes, hartziekten, ALS, en meer zogenaamde “beschavings”-ziekten, die daarom net zo explosief stijgen in aantallen als er toename is aan draadloze internetverbindingen. Als klap op de vuurpijl worden in augustus 2021 de eerste duizenden van het uiteindelijke totaal van 100.000 5G-satellieten in de ionosfeer geactiveerd voor de in een zeer laag bewustzijn levende clientèle van de gewetenloze, want psychisch gestoorde, Musk[9][10].  

Het niet kunnen reizen vanwege het overal in steeds grotere snelheid en kracht toenemende elektromagnetische-velden-collectief van zendmasten, Wifi, slimme meters en 24/7 actieve cellphones, wereldwijd naar schatting nu 2,7 miljard[11] abonnementen (90% van de wereldbevolking vanaf 6 jaar) heeft me echter niet bij de pakken doen neerzitten. Ik ben begonnen met het maken van zeep[12]. De webwinkel wordt naar verwachting eind september geopend.[13]

De naam Mølterland klinkt hetzelfde als Multerland. Multerland is een samenstelling van de woorden multer en land. Multer zijn de Noorse kruipbramen[14]. Het woord mølter is door mijzelf verzonnen. Het wijzigen van Allerlei, een Nederlands woord, in Mølterland, geeft aan dat ik me net als een kameleon aan de omgeving heb aangepast.

Velkommen til Norge….!

Antoinette Janssen

 

.