Mølterland

 

De naam van dit blog was voorheen: “Allerlei”. De naamsverandering vond plaats na een lange periode van afwezigheid hier. Ik had en heb alle tijd hard nodig voor mijn andere blog: Multerland. Hoezo?

Inmiddels woon ik tien jaren in Noorwegen, en reis al bijna drie jaren niet meer, vanwege mijn EHS. EHS is de feitelijke oorzaak van de keuze om alle tijd van mijn leven te investeren in het zoeken naar wetenschappelijk bewijsmateriaal dat mijn klachten reëel zijn: men, de slapende naïeve menigte, denkt dat ik die klachten verzin, dat EHS een psychisch verschijnsel is.

Dat is het dus zeker niet. Immers: bijen, insecten, vogels, zoogdieren, amfibiën, vissen, bomen, planten…. kunnen geen psychische klachten vertonen, en ook zij lijden eronder, worden erdoor beschadigd, en indien de straling niet stopt, gaan ze er uiteindelijk aan dood. Dit is vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw aangetoond door een inmiddels door de jaren heen uitgegroeide hoeveelheid van duizenden wetenschappelijke onderzoeken door hoogstaande medische, biologische en natuurwetenschappers. Deze wetenschappers waren en zijn niet in dienst van de telecom industrie, regeringen en aan beiden gerelateerde EMF guidelines decision makers groepen, zoals ICNIRP. Telecom industrie-wetenschap is geen wetenschap, maar bedrog. Mensen zijn natuurlijke fenomenen, geen robotten. Elektromagnetische velden zijn natuurlijk en gezond: het natuurlijke systeem is gebaseerd op gelijkstroom (één richting). De door de mens gemaakte elektromagnetische velden zijn onnatuurlijk, gebaseerd op wisselstroom(heen en terug), en deze verstoren de werking van de natuurlijke electromagnetische velden in hevige mate. De explosieve toename van zogenaamde man-made EMFs, die een kracht hebben die vele malen hoger en dus sterker is dan wat door medische wetenschappers als aanvaardbaar wordt gekenmerkt, verstoort de natuurlijke elektromagnetische velden van zowel de aarde als van alle levende wezens, organismen, en micro-organismen zoals virussen, creëert immuniteitsziekten, ontstekingen, welke leiden tot secundaire ziekten als kanker, Alzheimer’s, diabetes, hartziekten, ALS, en meer zogenaamde “beschavings” ziekten, die daarom net zo explosief stijgen in aantallen als er toename is aan draadloze internetverbindingen. Vergelijk een ruimte gevuld met tientallen duizenden mensen waarin niemand rookt, met eenzelfde ruimte met duizenden mensen waarin iedereen rookt. EMf zie je niet, ruik je niet, hoor je niet, maar de schadelijke gevolgen zijn veel groter dan die van roken. Het beschadigt zelfs het DNA van ongeboren kinderen. Het beschadigt foetussen. Het aantal dodelijke slachtoffers tengevolge van staling is hoger dan van Covid-19. Ik heb ruim voldoende bewijzen verzameld, doch dat is slechts een kleine hoeveelheid vergeleken met wat anderen al bij elkaar verzamelden voor ik eraan begon. Mocht dat alles niet genoeg voor je zijn: ga verder met dromen. Dan hoor je in dit blog niet thuis, want dit blog gaat over mij. Ben je echter wel in mij geïnteresseerd, volg mij dan in de eerste plaats hier.

Het niet kunnen reizen vanwege het overal in steeds grotere snelheid en kracht toenemende elektromagnetische-velden-collectief van zendmasten, WiFi, slimme meters en 24/7 actieve cellphones, wereldwijd naar schatting nu 2,7 miljard abonnementen (90% van de wereldbevolking vanaf 6 jaar) heeft uiteraard veel met me gedaan.

Dat is dan ook de reden dat ik dit blog eind augustus 2020 zonder enig probleem drastisch opgeruimd heb, en het vervolgens een nieuwe naam heb gegeven. De naam Mølterland klinkt hetzelfde als Multerland. Multer zijn de Noorse kruipbramen. Mølter is een door mijzelf verzonnen woord, een speelse variant, door de Noorse letter ø te gebruiken. De letter ø leerde ik kennen lang voor ik naar Noorwegen vertrok: het is een oud symbool voor “oertinctuur”, een extract van geneeskrachtige planten, toegepast in de fytotherapie, ofwel plantengeneeskunde. NOAG, de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers, werd oorspronkelijk geschreven als NØAG. In de tijd dat ik in Nederland werkte met o.a. fytotherapie, oertincturen en reflexzone therapie, was ik aangesloten bij NØAG en daarmee een geregistreerd therapeut.

Hoe ik Mølterland verder vorm ga geven weet ik nog niet. Ik wil me hoe dan ook in dit blog niet bezighouden met wat ik in Multerland al publiceer. Waarschijnlijk wordt het schrijven over kunst in Noorwegen, zo nu en dan. Kunst is in Noorwegen in alle maten en vormen aanwezig. Kunst inspireert, bemoedigt, verrijkt, en die elementen hebben we, en ook ik dus, heel hard nodig om overeind te blijven in deze wereld. De rijke natuur van Noorwegen echter is mijn allergrootste energiebron. Ik fotografeer, film, en herbeleef met het editen ervan al dat moois ook nog eens thuis. Kijk je mee? Dat kan hier.

Velkommen til Norge….
Antoinette Janssen

  • Deze nieuwe intro is geschreven op: 29-08-2020
  • Foto in de header: “Holsfjorden, Hagafoss“, gemaakt op 29-05-2020
  • Foto van mijzelf in de header: gemaakt in het voorjaar van 2008, in Uden, Nederland

.