Vreugdevuren

Vreugdevuren. Het woord bestaat en waar het op slaat ook. VREUGDEvuren. Vreugde zo groot dat tientallen meters hoge vlammen nodig zijn om DIE vreugde te uiten. Dit fenomeen, inmiddels voor niemand meer een vraag wat het is of inhoudt, wanneer en waar dit plaats vindt, heeft echter niets met VREUGDE te maken. Wel met SENSATIE, met de zucht naar sensatie, spanning, thrill, ijver, groter, de grootste, om de macho uit te kunnen hangen. Aandacht te trekken. Nou, die aandacht hebben ze nu.

Attentie: voor hen die niet weten waar die vreugdevuren plaats vonden: zoek op de kaart hierboven (een detail van de toekomst-kaart van de wereld) naar Scheveningen, Nederland. De vreugdevuren vonden daar plaats waar op de kaart water is. Scheveningen staat onder water, heel Nederland staat onder water, is niet meer te zien, bestaat niet meer. Verderop (naar beneden scrollen) is de complete kaart te zien.

.

.

¤ Ontwakingsvuren

1. Wanhoopvuren

“Volk” dat meent dit soort bizar vermaak te moeten organiseren en er aan deel te nemen, [of goed te praten zoals D66 Rob(ot) Jetten, populist als hij is, deed in het programma Jinek, met de smoes om ander “volk” van relschopperij weg te houden] en bovendien dit soort bizarre vondsten de titel VREUGDEvuren geeft, exposeert een laag niveau van denken, en de afwezigheid van bewustzijn. Was er dat wel, dan zou men, op de grens van 2018 naar 2019, en dus weer een stuk dichter bij de klimaatcatastrofe die al vanaf de jaren zeventig in een razendsnel tempo plaats vindt, en de miljoenen klimaatvluchtelingen die dit al aan het creëren is, de titel VREUGDEvuren vol schaamte achterwege hebben gelaten en het WANHOOPvuren hebben genoemd. Dan zou men getuigd hebben van enige realiteitszin. Van bewust zijn. Of is men inderdaad verheugd, vol vreugde, dat de wereld naar de verdoemenis dreigt te gaan? We hebben geen toekomst meer, anders dan wat die toekomst-kaart laat zien! We lopen al tientallen jaren achter en regeringen praten alsof we alle tijd in the wereld hebben. We hebben de wereld al twee en een halve keer leeggeplunderd, grondstofffen zijn op en we veranderen niets aan ons gedrag, jammeren over luxe inleveren, geld, terwijl we overmorgen nauwelijks plek hebben om op te staan. Aan het zwemmen zijn.

2. Paniekvuren

PANIEKvuren, dat is ook een betere woordkeuze dan VREUGDEvuren, want geleidelijk aan komt de hele mensheid in paniek, eindelijk! zou ik willen uitschreeuwen van alle daken, en men geraakt terecht in paniek, want er is nu geen houden meer aan. Terugkeer is niet meer mogelijk. Gedane feiten kunnen niet ongedaan gemaakt worden, de diersoorten die uitgeroeid zijn door menselijk gedrag, kan niemand meer herscheppen, verloren gegane grond door overbebouwing wegens de almaar toenemende overbevolking kan nooit meer gebruikt worden voor gewassen zoals groenten en fruit, aardappels, granen, om honger te stillen. Grond zat? Dat LIJKT maar zo, er is slechts een heel klein deel van alle tot onze beschikking staande grond (zo die nog niet is overstroomd door stijgende zeespiegels, of verzout vanwege zeewater, weggespoeld door tsunami’s, of modderstromen) ook echt bruikbaar als landbouwgrond. Het duurt eeuwen voor grond echt landbouwgrond is. (Volg de gratis online cursus “Soils” van FutureLearn). Landbouwgiffen elimineren alle leven in de vruchtbare landbouwgrond, die de mens in vele eeuwen heeft gecreëerd door hard werkende voorouders, boeren, die toen biodynamische boerderijen hadden zonder dat ze het woord kenden.

3. Waanzinvuren

Bovendien creëerden die Scheveningen VREUGDEvuren geen vreugde, maar afschuw, ontsteltenis, en heel veel overwerk voor de ordebewakers. Nederland wordt meer en meer geregeerd door “volk”, door waanzin dus. WAANZINvuren is daarom ook een goede term. Dommevuren. Vooral dat.

.

.

¤Het wereldwijde zoeken van de mens naar allerlei vormen van verdovende middelen 

VREUGDEvuren…., zo die al ooit met oprechte, eerlijke, waarheidsgetrouwe redenen in de menselijke geschiedenis bestonden, zijn NU zeker ongepast, onethisch. Indien men dit niet snapt dan wordt het tijd dat men, dit “volk”, kranten gaat lezen. Indien zij niet kunnen lezen deze laten voorlezen, te stimuleren ook eens het nieuws te volgen via NOS, documentaires, in plaats van oppervlakkig TV en YouTube entertainment op te zoeken, of Instagram, de beste plek voor narcisten, ego-trippers, en verder dus ook te stoppen met gamen, gokken, ergens in een kroeg of ander alcohol verstrekkend etablissement te hangen en zich daar vol te gieten met de bedwelemende verdovende alcohol, te blowen of anderszins de realiteit te willen vergeten zoals collectief voor miljoenen euros aan vuurwerk aan te schaffen en af te schieten in een paar minuten tijd, als dom naief onontwikkeld bijgelovig klootjesvolk, dat meent hierdoor onheil van zich af te kunnen houden. Vuurwerk is een ritueel voor bijgelovigen.

Laten ze eindelijk de ogen gaan openen voor alles wat er zoal aan realiteit is, en waaraan zij mee moeten gaan werken om het, de hedendaagse klimaatoorlog, vervuilingsoorlog, op te lossen, en niet ervan weg te kijken of te vluchten. Indien zij niet willen, en dus struisvogelpolitiek en daarmee fatalisme verkiezen boven realiteit en positieve inzet en medewerking, volwassen gedrag, dan is mijn oprechte wens dat zij de eersten zijn die de enorme zeespiegelstijging aan den lijve gaan ondervinden, plat gelopen gaan worden onder de almaar toenemende vluchtelingenstromen op zoek naar drinkwater en voedsel, en wakker worden. Liever laat dan nooit? Waar. Maar dan is het te laat!

.

De wereldkaart van de nabije toekomst, getekend door Gordon-Michael Scallion..

.

.

¤Wereldwijde neerwaartse spiraal vanwege een epidemisch groeiende DOMHEID

Mogelijke oorzaken, die tot nu toe genegeerd worden door de politiek:

1. Landbouwgif
Wereldwijd is er zich met een rotgang een enorme neerwaartse spiraal aan het ontwikkelen, en Nederland doet heel hard mee. Netherlands second! Overal is er een daarmee parallel lopende en een zich net zo snel vermenigvuldigende domheid waar te nemen, met aan de top de evenzo domme leiders, de populisten, democratisch gekozen, dat wel, maar Socrates wist al dat democratie chaos creëert. Dat er een neerwaartse spiraal is…, daar hoef je geen helderziende voor te zijn, gewoon kijken en luisteren, dan weet je genoeg. Het lijkt alsof de menselijke hersenen zijn geaffecteerd door iets tot nu toe onbenoembaars, en niet meer naar behoren werken.

Dat zou zomaar eens een gevolg kunnen zijn van de moderne landbouw die werkt met pesticiden, met gif. Roundup (een van glyphosate gemaakt herbicide, gif tegen “onkruid”, een Monsanto produkt), is het allerbekendste en meest gebruikte gif, zelfs gebruikt in tuinen en in de bermen van alle wegen in de wereld, in parken, en overal vrij verkocht, zelfs in tuincentra. Gif verwoest niet alleen “ongedierte”, het doodt leven in het algemeen en hersencellen zijn zeer kwetsbare levende organismen. Wat men eet is afkomstig van die moderne landbouw. Gif laat zich niet wegspoelen met kraanwater, het is in iedere cel van die plant, van die sla of kool, aanwezig. Dit landbouwgif bereikt uiteindelijk via het grondwater en regen, de rivieren en verwoest vervolgens daarin alle leven.

De EU meent dat de door hen goedgekeurde levels niet schadelijk zouden zijn voor de mens, omdat die op een natuurlijke wijze uit het lichaam zouden verdwijnen.

Echter, wetenschapper en toxicoloog Henk Tennekes vertelt iets heel anders en de wetenschappers die werken voor BAYER, het bedrijf dat pesticiden maakt, weten dat ook, maar zwijgen. Henk Tennekes geeft aan dat die gifstoffen het lichaam helemaal niet verlaten, maar dat het lichaam die stoffen vasthoudt, en dus opbouwt. Dat heeft op de langere termijn grote gevolgen.

.

2. Electrosmog (electromagnetische vervuiling, aantasting en beschadiging van beschermende natuurlijke magnetische velden) 
Ook is er een enorm toegenomen electrosmog, electromagnetische velden aantasting en beschadiging, die inderdaad, dat is wetenschappelijk bewezen inmiddels, hersencellen beschadigen, hersentumoren creëren, leven in het algemeen, de natuur, en een gevaar zijn voor de gezondheid van mens, dier, natuur.

The Lancet (wereldwijd erkend en geraadpleegd medisch wetenschappelijk magazine) schrijft hierover in één van haar december nummers in 2018.

Verwarde geesten, ook dat is een optie, als mogelijk gevolg van electrosmog, van de aantasting van electromagnetische velden door onnatuurlijke alles overrulende electromagnetische velden, gecreëerd door zendmasten, 4G masten, WiFi, smartmeter, smartphones, ipads, afstandbedieningen. De 5G masten zijn zelfs zo sterk dat zij info van satellieten verstoren. Een gezond denkend mens weet dan wat 5G masten gaan doen met hun eigen natuurlijke, beschermende electromagnetisch veld: die 5G gaat dat totaal verstoren en men kan de gevolgen niet overzien. Er wordt niet eens getest. Er is zelfs nooit getest met smartmeters, met andere zendmasten. Er wordt maar wat aan gerotzooid. Het is al bewezen dat electromagnetische velden van zendmasten, smartphones, etc., alles wat ik noemde, DNA aantasten. Beschadigen. Verwoesten. Verkeerde constructies maken in babies. Dus. Maar er zijn nog steeds vrouwen die hun smartphone op hun buik dragen waarin hun baby aan het groeien is. Echter: zelfs de sperma-cellen en de ei-cellen van pa en ma kunnen of zullen zelfs al beschadigd zijn, door diezelfde smartphone, of hun laptop, die zij op hun schoot hebben, gezellig op de sofa, en zonder kabel werken. Onzin? Dit is bewezen en te lezen in wetenschappelijke teksten via o.a. PubMed. Lees anders voor het grotere gemak de website van Hugo Schooneveld, en abonneer u op zijn nieuwsbrieven. Hij bestudeert dit thema al vanaf de jaren tachtig. Hij is zelf Electromagnetisch Hyper Sensitief. Ik ook. Inmiddels. Het gaat langzaam, maar zeker, en dan, plotseling, weet je het wat het is, je ervaart het zelf. Ik schrijf hierover in mijn blog Multerland.

Opmerking: omdat er op 2 januari 2018 een milieuramp heeft plaats gevonden op de Nederlandse waddeneilanden, veroorzaakt door een Duits vrachtschip dat om onbekende redenen heftiger ging schommelen dan normaal (een storm op zee is geen reden voor het kapseizen van een schip), wellicht een aanrader om het boek “Paniek” te lezen.  Paniek, Jacques van de BaanHet is geschreven door Jacques van de Baan, en heeft een goede recensie gekregen van Prof. K. Smelik. Reden om dit aan te geven is dat daarin verteld wordt, verwijzend naar wetenschappelijke rapporten, dat er problemen gaan ontstaan in de scheepvaart door verstoorde magnetische velden. Schepen zouden in de nabije toekomst plotseling verdwijnen van de radar. Zinken. Zonder voor de moderne wereld (die magnetische beïnvloeding door EMF vervuiling als nonsens wegschuift) aantoonbare redenen. Significant detail: de cover laat Scheveningen zien, de plek waar de vreugdevuren plaats vonden.

Maar zelfs wanneer dit “Paniek” verhaal totale nonsens zou zijn: dat vrachtschip is geladen en gecontroleerd door mensen, alles wat er fout ging is in geval die magnetische-velden-stoornis er niet zou zijn geweest, mensenwerk, van de DOMHEID van mensen, afgenomen hersenfuncties. Maar ook magnetische-velden-stoornissen zijn al fouten van mensen. Mensen, op welke plek zij hoe dan ook moeten werken, moeten hun kop er bij houden, en hun geweten laten spreken, bewust weten wat zij doen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor alle gevolgen, alle fouten en keuzes die zij maken. Wanneer er geen aanbod meer is van intelligente werknemers en men moet het doen met de dommeriken, dan is het toch logisch dat alles fout gaat en er ongelukken gebeuren, rampen?

Het is ook bekend dat meer en meer werknemers onder invloed zijn van drugs, terwijl zij werken. Een benevelde mind kan geen controle uitoefenen. Een benevelde domme mind is nog erger.

Trek al deze gegevens even door naar luchthaven Schiphol. Daar roepen de werknemers van de controle-toren al jarenlang om hulp: echte ongelukken zijn er nog niet gebeurd, maar bijna-ongelukken, zelfs grote, dat gebeurt daar regelmatig. Niemand luistert. Rutte glimlacht, altijd. Die man is gestoord. Alleen gekken glimlachen wanneer er zich rampen aan het voltrekken zijn. Alleen gekken schrijven over breekbare vaasjes, en schoppen die vaasjes stiekem zelf aan gruzelementen, door hun arrogantie, door hun domheid.

.

3. Vaccins
Verder kan het zijn dat domheid wordt gecreëerd door vaccinaties. Vaccins zijn giftig, en een overdosis ervan, of een hoeveelheid die absoluut onnodig is, zoals gebeurt omdat de pharmaceutische industrie er veel aan verdient en de overheid slechts een marionet is van die (en ieder ander soort) industrie, kunnen wel degelijk de oorzaak zijn van een aantasting van die o zo kwetsbare nog niet volledig ontwikkelde hersencellen in babies en kinderen, en zelfs al in ongeboren kinderen (aanstaande moeders worden in deze tijd geprikt met een giftige stof die men vaccin noemt. Die stof zou hun kind “beschermen” maarmen kent de gevolgen ervan op de langere termijn NIET. Die moeders zijn dus proefkonijnen.

Vaccins worden gecreëerd, bedacht, uitgevonden, door hetzelfde, in feite criminele bedrijf, dat ook landbouwgiffen produceert en verspreidt en genetische manipulaties toepast in gewassen (het heeft Monsanto overgenomen): BAYER. Rücksichtslos. De factor angst-creëren speelt de machtigste rol in hun propaganda voor vaccins. De grootste leider en vriend van de mens is angst. Dat weten zij. Zo manipuleren zij ook politici.

.

.

¤Heer en Meester (film)

De film gezien met Daan Schuurmans: Heer en Meester? Terugkijken kan hier. Daarin gaat het over een virus. Dat virus zou domme mensen treffen en doden. Mijn geweten is het niet eens met het vermoorden van mensen, en dat is Valentijn in de film ook niet. Echter. De domme mensen zijn wel de machtigsten op aarde omdat zij in de meerderheid zijn, en dus vanwege het democratische recht om te kiezen dus kiezen voor politici die niet deugen, die geen geweten hebben, die niet verder kijken dan hun domme neus lang is. En dus zit er niets anders op dan het democratische kiesrecht te veranderen op de wijze zoals Socrates dit al aangaf.

Ook hier moet ik “echter” toevoegen. Omdat de domheid ook in regeringen aan de macht is is het een illusie te geloven dat men wat Socrates aangaf serieus neemt en dit kies-probleem gaat aanpakken. Het is ook niet uit te leggen aan domme mensen waarom er een kiesrecht-bewijs via een examen ingevoerd moet worden. De domme mensen zullen in opstand komen en alsnog de macht overnemen. Dat gebeurt nu al. En de politiek kijkt toe, bezuinigt op handhaving van de goede orde en laat het volk haar en zijn gang gaan. Chaos neemt alles over. Ook dat is al verteld door Socrates.

Verder: een virus dat domme mensen intelligent maakt, bestaat niet, zelfs niet in films.

Dus zal de moeder aller moeders, moeder natuur, dat gaan doen, zij is intelligenter dan het menselijke soort, ze is druk doende, maar het “volk”, de collectieve domheid, de democratische macht op aarde, hoort niet, ziet niet, en brandt vreugdevuren. Geen God of afgod, geen gekanker of gevloek die Moeder Natuur tegenhoudt. Ik vloek namens Moeder Natuur. Kan me niet verdommen wat men, het “volk”, van mij vindt.

.

.

¤Aanvullende informatie

TV

.

Klimaatverandering en de toekomst van de wereld

.

Landbouwgiffen, verdwijnen van vogels en insecten, landbouwgrond

.

EMF (Electro Magnetic Fields), electrosmog, slimme meters, WiFi, smartphones, i-pads, zendmasten, G4, G5, EHS (Electromagnetic Hyper Sensitivity)

.

Politiek

.

.

.

.

Over Antoinette

Geboren in Nederland in 1948; volgde de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Kweekschool in Veghel, en rondde die af in 1968; via allerlei paden en wegen leidden geestelijke verdiepingen tot een andere visie op zijn en welzijn, en naar een nieuwe taak: de alternatieve gezondheidszorg. Verhuizing naar Noorwegen volgde in 2010. De artikelen in dit blog zijn educatief, filosofisch, verhalend, maar ook uithalend naar een wereld in crisis.
Dit bericht werd geplaatst in Beschouwing, Klimaatverandering, Natuur, Nederland, Visie, Waarheid en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s