Internationale Oproep, Stop 5G op Aarde en in de Ruimte

Aan de Verenigde Naties (UN), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Europese Unie (EU), Raad van Europa en de regeringen van alle landen,

Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit (…) landen, dringen aan op een stop op de uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G via satellieten in de ruimte. 5G zal onze blootstelling aan radiofrequente (RF) straling enorm verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor telecommunicatie. De schadelijkheid van RF straling voor mensen en het milieu is bewezen. De toepassing van 5G is een experiment op de mensheid en het milieu, wat onder internationaal recht als een misdaad wordt beschouwd.  PDF-versie / Oorspronkelijke tekst op de website International Appeal

Telecommunicatiebedrijven zijn klaar om, met de steun van overheden, in de komende twee jaar wereldwijd het vijfde generatie draadloze netwerk (5G) uit te rollen. Hierdoor zullen ongekende maatschappelijke veranderingen plaats vinden. We zullen ‘slimme’ huizen hebben, ‘slimme’ bedrijven, ‘slimme’ snelwegen, ‘slimme’ steden en zelfrijdende auto’s. Vrijwel alles wat we bezitten en kopen, van koelkasten en wasmachines tot melkpakken, haarborstels en luiers, zal antennes en microchips bevatten en zal draadloos worden verbonden met internet. Iedereen op aarde zal toegang hebben tot supersnelle draadloze communicatie met een zeer korte vertraging vanaf elke plek op onze planeet, zelfs in regenwouden, midden op de oceaan en op Antarctica.


Samenvatting


Wat niet algemeen erkend is, is dat dit ook zal resulteren in ongekende veranderingen in het milieu, op wereldschaal. De geplande dichtheid van zendmasten is moeilijk voor te stellen. Naast miljoenen nieuwe 5G basisstations op aarde en 20.000 nieuwe satellieten in de ruimte zullen rond 2020 volgens schattingen 200 miljard straling uitzendende objecten deel uitmaken van het ‘Internet der Dingen’ (Internet of Things), en een biljoen objecten een paar jaar later. Halverwege 2018 werd reeds commerciële 5G met lagere frequenties en een lagere download snelheid toegepast in Qatar, Finland en Estland. De uitrol van 5G met extreem hoge frequenties (millimeter golven) staat gepland voor eind 2018.

Het bewijs dat radiofrequente (RF) straling schadelijk is voor levende wezens is overweldigend, hoewel dit op grote schaal ontkend wordt. Verzamelde klinische bewijzen van zieke en beschadigde mensen, experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen in diverse planten en dieren, en epidemiologisch bewijs dat de meest voorkomende ziektes van de moderne tijd (kanker, hart- en vaatziekten en diabetes) voor een groot deel veroorzaakt worden door elektromagnetische vervuiling, vormt tezamen een literatuurdatabase van meer dan 10.000 peer-reviewed studies.

Als de plannen van de telecomindustrie voor 5G uitgevoerd gaan worden zal geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde in staat zijn om blootstelling aan straling te voorkomen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De hoeveelheid straling zal 10 tot 100 keer zo groot zijn als vandaag de dag, en er aan ontsnappen zal onmogelijk zijn. Deze 5G plannen dreigen serieuze, onomkeerbare effecten op mensen te hebben en permanente schade te berokkenen aan alle ecosystemen op de aarde. Er moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden om de mensheid en het milieu te beschermen, in overeenstemming met ethische plichten en internationale verdragen.

(Opmerking: de literatuurverwijzingen zijn als hyperlinks en als literatuurlijst beschikbaar)

5G zal resulteren in een enorme toename van onontkoombare, onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling


.
5G op aarde


5G technologie zal gebruik maken van millimeter golven om de enorme hoeveelheden data die nodig zijn voor het ‘Internet der Dingen’ te kunnen verwerken. Aangezien deze moeilijk compact materiaal kunnen doordringen, zal om de 100 meter[1] een zender geïnstalleerd moeten worden in elke stedelijke omgeving ter wereld. In tegenstelling tot vorige generaties van draadloze technologie, waarbij een enkele antenne straling uitzendt over een groot gebied, maken 5G stations en 5G apparaten gebruik van meerdere in “phased arrays”[2][3] gerangschikte antennes die samenwerken om gefocuste, stuurbare, op laser lijkende stralen uit te zenden die elkaar volgen.

Elke 5G telefoon zal tientallen miniscule antennes bevatten die samenwerken om een extreem geconcentreerde frequentie-straal op te vangen van, en uit te zenden naar de dichtbijzijnde zendmast. De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) heeft regels opgesteld[4] die een frequentie intensiteit van 20 watt toestaat; tien keer sterker dan de huidige toegestane grenswaarden voor mobiele telefoons.

Elk 5G basisstation zal bestaan uit honderden of duizenden antennes die gelijktijdig meerdere laser-achtige stralen zullen uitzenden naar alle mobiele telefoons en apparaten in een bepaald gebied. Deze technologie heet ‘multiple input multiple output’, of MIMO. FCC regels staan waardes toe van 30,000 watts per 100 MHz spectrum[2] of 300.000 watts per GHz spectrum, tien tot honderd keer sterker dan de huidige toegestane waardes voor basisstations.


 

5G in de ruimte


Ten minste vijf bedrijven[5] stellen voor om 5G vanuit de ruimte beschikbaar te stellen middels 20.000 satellieten in een lage en middelhoge baan om de aarde, die een deken van krachtige, gefocuste en stuurbare straling over de aarde zullen leggen. Elke satelliet zal millimeter golven uitzenden met een vermogen tot wel 5 miljoen watt[6] afkomstig van duizenden fasegestuurde antennes. Hoewel de energie [van de elektromagnetische straling] van de satellieten die de grond raakt minder zal zijn dan die van antennes op aarde, zal deze ook delen van de aarde bestralen die niet door andere zenders bereikt worden en zal deze energie aangevuld worden door miljarden ‘IoT’ objecten die 5G uitzenden. Nog belangrijker is dat deze satellieten zich bevinden in de magnetosfeer van de aarde, welke een grote invloed uitoefent op de elektrische eigenschappen van de atmosfeer. De verandering van de elektromagnetische omgeving van de aarde kan zelfs een nog grotere bedreiging vormen voor het leven op aarde dan de straling van de antennes op de grond (zie hieronder).


 

Schadelijke effecten van hoogfrequente straling zijn reeds bewezen


Zelfs voordat 5G in beeld kwam werd in tientallen petities[7] opgezet door internationale wetenschappers, met inbegrip van het Freiburger Appeal dat ondertekend werd door meer dan 3.000 artsen, opgeroepen om de uitbreiding van draadloze technologie te stoppen en om een moratorium op nieuwe basissations af te kondigen.8

In 2015 sloegen 215 wetenschappers afkomstig uit 41 landen alarm. Zij meldden de Verenigde Naties (UN) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)9 dat “meerdere recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat elektromagnetische velden (EMF) levende wezens beïnvloeden bij een niveau dat ruim onder de meeste nationale en internationale richtlijnen ligt.” Meer dan 10.000 peer-reviewed wetenschappelijke studies laten schade aan de gezondheid zien door RF straling[10][11] De schadelijke effecten zijn onder meer:

Hartritmestoornissen[12]
Veranderingen in genexpressie[13]
Veranderingen in metabolisme[14]
Gewijzigde stamcel ontwikkeling[15]
Kanker[16]
Hart-en vaatziekten[17]
Cognitieve stoornissen[18]
DNAschade[19]
Negatieve invloed op het algemeen welzijn[20]
Toegenomen vrije radicalen[21]
Problemen met leren en het geheugen[22]
Verminderde spermakwaliteit[23]
Miskramen[24]
Neurologische schade[25]
Obesitas en diabetes[26]
Oxidatieve stress[27]

Effecten bij kinderen zijn autisme[28], ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)[29][30] en astma[31].

De schade beperkt zich echter niet tot het menselijk ras, aangezien er overvloedig bewijs is van schade aan diverse planten, wilde dieren[32][33] en laboratoriumdieren, waaronder:
Mieren[34]
Vogels[35][36]
Bossen[37}
Kikkers[38]
Fruitvliegjes[39]
Bijen[40]
Insecten[41]
Zoogdieren[42]
Muizen[43][44]
Planten[45]
Ratten[46]
Bomen[47]

Negatieve microbiologische effecten[48] zijn ook waargenomen.

 


LEES VERDER!


Lees verder in de complete versie, een 20 bladzijden tellend PDF, waarvan 12 bladzijden met wetenschappelijke feiten,  en 8 bladzijden met referenties naar bronnen. 

Gerelateerde artikelen:

Nederlands:

 1. 5G – EU richtlijnen zijn frauduleus
 2. De verborgen gevaren van de straling van WiFi en draadloze mobiele telefoons
 3. 5G / Nieuw Economisch Fascisme
 4. Ontwikkeling van hersenkanker in Noorwegen volgt mobiel gebruik

.

Engels:

 1. International Symposium: Biological Effects of Wireless Technology, Mainz, Germany, October 2019
 2. Dr. Martin L. Pall on 5G
 3. 5G * EU-guidelines are fraudulent
 4. WHO is directing the laboratory named Earth?
 5. Arthur Firstenberg ~ The Hidden Dangers Of Wireless & Cell Phone Radiation
 6. International Appeal: Stop 5G
 7. Increasing brain cancer in Norway follows mobile market

 


 

Aanbevolen Nederlandse websites, artikelen en nieuwsbrieven over  stralingsgevoeligheid; 5G:

Artikelen

 1. Ontwikkeling van hersenkanker in Noorwegen volgt mobiel gebruik  https://antoinettejanssen.com/2019/01/10/ontwikkeling-van-hersenkanker-in-noorwegen-volgt-mobiel-gebruik/
 2. Hayo Bol – Effecten van elektrosmog op kinderen: https://hayobol.nl/wp-content/uploads/2018/11/Effecten-van-elektrosmog-op-kinderen.pdf

.

Nieuwsbrieven

.

Websites:

.

.

Aanvullende informatie:

𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭𝐞𝐧𝐛𝐞𝐫𝐠

De oprichter van het International Appeal is Arthur Firstenberg. Hij is een wetenschapper en journalist die voorop loopt in een wereldwijde beweging om het taboe rond onderwerpen als elektromagnetische  gevoeligheid, de gevaren van straling van elektromagnetische velden, en protesten daartegen te doorbreken. Nadat hij Phi Beta Kappa behaalde aan de Cornell University met een graad in wiskunde, volgde hij van 1978 tot 1982 de University of California, Irvine School of Medicine. Letsel door een overdosis met röntgenstraling verbrak zijn medische carrière. Gedurende de afgelopen vijfendertig jaar is hij onderzoeker, adviseur en docent geweest over de gezondheids- en milieu-effecten van elektromagnetische straling, en is een beoefenaar van Feldenkrais en de Rubenfeld Synergy Method.

Meer:

 1. Arthur Firstenberg: The Cellphone Task Force
 2. Arthur Firstenberg: Wikipedia
 3. Arthur Firstenberg: Curriculum Vitae
 4. Arthur Firstenberg: article: Killing fields – Electromagnetic Fieldshttps://theecologist.org/2004/jun/01/killing-fields-electromagnetic-radiation
 5. Arthur Firstenberg, article: The Largest Biological Experiment Ever- https://www.electrosensitivesociety.com/uncategorized/the-largest-biological-experiment-ever/
 6. Arthur Firstenberg, article: Radio Wave Pockethttps://multerland.files.wordpress.com/2019/01/radio_wave_packet.pdf
 7. Arthur Firstenberg, book: Microwaving our Planethttps://multerland.files.wordpress.com/2019/01/microwaving_our_planet_firstenberg-1.pdf
 8. Arthur Firstenberg, book: The Invisible Rainbowhttp://www.cellphonetaskforce.org/
 9. Arthur Firstenberg, book: “Den Usynlige Regnbuen”, The Invisible Rainbow, translated into Norwegian by Einar Flydalhttps://einarflydal.com/2018/12/06/biolog-dag-o-hessen-underlig-at-stralingsfrislippet-tillates/  also available here: https://bokelskere.no/bok/den-usynlige-regnbuen-historien-om-elektrisiteten-og-livet/542113/
 10. Arthur Firstenberg, book: The Invisible Rainbow – Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/330287405_The_Invisible_Rainbow_A_History_of_Electricity_and_Life
 11. Arthur Firstenberg, book: Résumé subséquent à la lecture de: The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life –  https://www.alerte.ch/images/stories/documents/etudes/Invisible_Rainbow_%20Resume_Informatif.pdf
 12. Arthur Firstenberg, member of the Santa Fe organization: Once a Forest – https://www.onceaforest.org/
 13. Arthur Firstenberg, interview with Toni Epstein: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvjgztX_Uo3b58EUNPy_lw4zDnvNSZWIA

 

 

Over Antoinette

Geboren in Nederland in 1948; volgde de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Kweekschool in Veghel, en rondde die af in 1968; via allerlei paden en wegen leidden geestelijke verdiepingen tot een andere visie op zijn en welzijn, en naar een nieuwe taak: de alternatieve gezondheidszorg. Verhuizing naar Noorwegen volgde in 2010. De artikelen in dit blog zijn educatief, filosofisch, verhalend, maar ook uithalend naar een wereld in crisis.
Dit bericht werd geplaatst in educatie, Nederland, Waarheid en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s