Vera Teulings, 1922 – 2018

Vera ((Veneranda Josephina Evelina) Teulings[1], geboren op 22 juli 1922, is overleden op 13 november 2018.

De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 20 november, 2018, in de kleine aula van crematorium Maaslanden, te Vlijmen-Nieuwkuijk. De volgende bewerkte tekst is door Vera uitgekozen en tijdens die afscheidsdienst voorgedragen.


Vera Teulings, 1922-2018


‘Huil niet. De dood is niets.’

Huil niet.
De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis,
zoals je altijd gedaan hebt zonder hem te benadrukken,
zonder een zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd is geweest.
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en huil niet, als je van me houdt.


Deze tekst is geïnspireerd op delen van Augustinus’ Epistula 263.
Bron: Brief 263 aan Sapida / Augustinus; ingeleid en vertaald door T.J. van Bavel, in: Augustinusdag 1995: Zoek je hart. – Leuven: Augustijns Historisch Instituut, 1996. – p. 69-73
Sint-Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) was bisschop, theoloog, filosoof en kerkvader.


Auteur: Antoinette

Geboren in Nederland in 1948; volgde de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Kweekschool in Veghel, en rondde die af in 1968; via allerlei paden en wegen leidden geestelijke verdiepingen tot een andere visie op zijn en welzijn, nieuwe studies, opleidingen en werk als therapeut in de preventieve gezondheidszorg. Inzicht creëren in oorzaken van aandoeningen is de meest essentiële eerste stap naar genezing, verbetering en welzijn, en een unieke vorm van educatie. Verhuizing naar Noorwegen volgde in 2010.