Opdat we zullen herkennen… (vervolg)

Inleiding

In het hieraan voorafgaande artikel[1] is een en ander te lezen over de 3-delige NOS documentaire “De macht van het beeld. Opkomst en ondergang van Hitler” en wordt de macht van Hitler geanalyseerd. Ik ga daarbij een stap verder en licht toe dat een dergelijke macht zich niet beperkt tot de persoon van Hitler, maar dat eenzelfde soort macht ook nu welig tiert. Ook nu ziet de mens niet dat de macht van het beeld niet stopte met het einde van Hitler, en WOII, en dat men er zelf ook door wordt beïnvloed, gehersenspoeld.

In dat eerste artikel vergelijk ik de macht van Hitler met die van Musk. Er zijn meer gelijkenissen met de tijd van toen en de tijd waarin we nu leven. Hitler werd fel bekritiseerd door Hans Litten[2], en in onze tijd is het Julian Assange[3] die eenzelfde lot treft. Alhoewel Assange nog niet afgevoerd is naar een concentratie kamp, en nog niet vermoord is, zoals destijds gebeurde met Litten.


Hans Litten

In de NOS documentaire wordt al in deel 1 uitgelegd wie Hans Litten was, en hoe het proces dat hij aanspande tegen Hitler, verliep.

Deel 1, NOS De macht van het beeld. Opkomst en ondergang van Hitler, start op 30:27 https://www.npostart.nl/nos-de-macht-van-het-beeld-opkomst-en-ondergang-van-hitler/09-05-2022/POW_05221641

Pas in 2011, 66 jaren na de oorlog, en 73 jaren na zijn dood in Dachau, werd Litten uiteindelijk geportretteerd in de massamedia, toen de BBC de in Berlijn in de zomer van 1931 gesitueerde televisiefilm “The Man Who Crossed Hitler” uitzond.[4]


Julian Assange

… is bekend van de zogenaamde WikiLeaks[5]. Hij vecht niet tegen Nazi Duitsland, in WOII, maar tegen daarmee vergelijkbare machten, die echter deel uitmaakten van de zogenaamde bevrijding van ook Nederland van Hitler’s Nazi Duitsland, en daardoor uitgeroepen zijn tot onfeilbare helden, die nooit dat zouden doen wat Hitler deed. De verhulde, verdraaide, verborgen en verzwegen waarheid over de oorlogsmisdaden van onze helden van toen, zijn aan het licht gebracht door klokkenluider Julian Assange.

De zogenaamd vrije westerse wereld kijkt toe, en gaat door met de steun aan en propaganda van UN, NATO, USA, Canada, United Kingdom, etc., en wijst met de schijnheilige vinger op dit moment naar Poetin, die exact hetzelfde doet als het westen. Met andere woorden: de Hitlers van vandaag wijzen naar elkaar en veroordelen elkaar.


Nieuwe verafgoding door de macht van het beeld in 2022

– De kosten van een NAVO lidmaatschap – Het is een raadsel waarom Finland en Zweden nu plotseling bij NAVO willen horen, en waarom Zelensky[6] in vredesnaam de Oekraïne-Rusland oorlog over heeft gehad voor een NAVO lidmaatschap, een oorlog met te verwachten massamoorden, martelingen, gruwelijkheden en beestachtige verkrachtingen, afbraak, vernielingen, heeft geriskeerd en eraan deel gaan nemen, alleen om bij NAVO te behoren, m.a.w.: bij een groep die op een ongelooflijk listig versluierde manier precies hetzelfde doet als het Rusland waar het zich tegen afzet. Het is een feit dat niemand kan aantonen wat precies de zogenaamde veiligheidsgarantie inhoudt die NAVO zegt te bieden. Wanneer je ze nodig hebt zijn ze er niet. Voorbeeld: de levensgevaarlijke psychologische terreur door Turkije, al een tiental jaren lang, in het luchtruim van Griekenland, door schendingen van het territorium van Griekenland, met bommenwerpers. NAVO deed en doet NIETS.

– Fatsoenlijke oorlog bestaat niet – Zelensky is een veel te jonge, naïeve, onervaren, hoogmoedige en zwaar overgewaardeerde politicus, die niets van de smerigheid van de werkelijke politiek heeft begrepen en nu eindelijk begint te ontwaken door zijn ervaringen met de realiteit die hij zelf creëerde, het met zijn eigen ogen aanschouwen van de lijken en kapot gebombardeerde gebouwen. Het is zijn eerste oorlog, en kennelijk leerde hij niets van de geschiedenisboeken, documentaires en films over WOII, over oorlog in het algemeen. Spelen met grootmachten als Rusland is dom. Denken ervan te kunnen winnen is getuigen van een levensgevaarlijk gebrek aan werkelijkheidszin. Niemand heeft trouwens ooit een oorlog gewonnen. Er zijn altijd alleen maar verliezen en nee, er bestaan geen fatsoenlijke oorlogen, maar iedereen in het westen meent dat Zelensky een fatsoenlijke oorlog wilde aangaan.

– Het Westen is schuldig. Zelensky heeft de Verenigde Staten de juiste troefkaarten aangereikt binnen de Oost-West politiek, en daarmee de kans op een kernoorlog ernstig vergroot. Zelensky is net zo schuldig aan het aantal doden in de Oekraïne-Rusland oorlog als Poetin, als China, als Noord Korea, de Arabische staten, de EU en ook Nederland, en vriendjes willen blijven van of Big Boy Poetin, of van Big Boy Biden, of van allebei. De energie-crisis is ook aan Zelensky te danken, ook dat we dus kou lijden, mega-vette rekeningen voor energie moeten betalen, —ik leef in Noorwegen, waar het gedurende een half jaar winter is, iedereen het huis verwarmt met elektriciteit, er is géén gasaansluiting, nergens in Noorwegen, met in de hevigste periode buitentemperaturen tot min twintig, en een prijs voor elektriciteit die hetzelfde is als in een Europees land waar het niet kouder wordt dan vijf graden boven nul, waardoor ik per maand bovenop de normale kosten voor elektriciteit €250,- per maand extra betaal, met kachels die daarom op slechts tien graden afgesteld zijn, en in de woonkamer op veertien, ik vele lagen wol draag, twee paar wollen sokken, vaak een wollen muts en een extra jas aan in de keuken bij het eten koken, ramen compleet afgeschermd heb met vijf centimeter dikke tempex platen om de vrieskou buiten te houden—, een ongekend zware inflatie meemaken en straks eventueel ook nog honger moeten lijden. De oorlog had voorkomen kunnen worden, omdat de conflicten opgelost konden worden door simpel alle ware feiten op een rijtje te zetten en de zware schendingen van ondertekende afspraken en overeenkomsten met Rusland, door het westen, met name de Verenigde Staten, te onthullen. De door de Verenigde Staten afgedwongen politieke situatie in het aangrenzende Mexico is dezelfde als die Poetin vereist in de zone die grenst aan Rusland: neutraal. De Verenigde Staten hebben dit afgedwongen. Voor de bescherming van hun veiligheid. Het zijn diezelfde Verenigde Staten die dit gegeven verzwijgen nu het gaat om Oekraïne. De politiek van de Verenigde Staten is er op uit om zowel Rusland als China in de toekomst te gaan overheersen. Iedereen in de EU kijkt van die waanzin weg, en laat zich voor het Verenigde Staten karretje spannen, via een NAVO lidmaatschap. De Verenigde Staten hebben een vernietingspotentiëel dat ieders bevattingsvermogen te boven gaat. Zelensky had dit kunnen en moeten weten. De reële dreiging is dus niet Rusland, maar de Verenigde Staten. De levensgevaarlijke dreiging van dit moment kan nog gestopt worden wanneer de door het westen opgeblazen hoogmoedswaanzin van Zelensky eindelijk buigt voor Wijsheid en Realisme.

– Hedendaagse westerse propaganda middels een songfestival – Natuurlijk is het Eurovisie Songfestival ’22 gebruikt als propaganda campagne, en had politieke doeleinden. Iedereen deed eraan mee, gedreven door medelijden en het oeroude kudde-instinct. De muziek kwam pas op de tweede plaats, maar was tegelijkertijd het perfecte middel om de massa te creëren, te bereiken, er grip op te krijgen, emotioneel te misleiden en actief deel te laten nemen aan de Rusland-Oekraïne strijd, via de massa media. Zo werd een songfestival deel van een psychologische oorlogsvoering, en alle artiesten en kijkers werden oorlogssoldaten. Waarmee opnieuw aangetoond is dat de macht van het beeld op de mensenmassa nog steeds actueel en bijzonder succesvol is, daarmee een machtig propaganda middel, en dat de mensenkudde nog net zo blind en manipuleerbaar is.

– Hedendaagse westerse propaganda middels het filmfestival in Cannes, Frankrijk – Zelensky opende dit jaar het filmfestival in Cannes. Hoewel oorlog een speciale film-categorie is—wat betekent dat een oorlog nagespeeld wordt, met acteurs—de rol van Zelensky op dat filmfestival is die van pure propaganda voor zijn oorlog, en Zelensky had daar dus nooit voor uitgenodigd mogen worden. Film is namaak-realiteit. Geen realiteit. De verhaallijn kan gebaseerd zijn op waar gebeurde feiten, maar het is en blijft een bewerkte waarheid, en politiek gekleurd in die zin, dat het pro of contra iets of iemand is, en niet neutraal of onpartijdig, dat er via een film zelfs onwaarheden ervaren gaan worden als echte feiten, en dus een bijdrage leveren aan propaganda van de politieke voorkeur van de maker van de film, waardoor een film nooit gebruikt kan of zal worden in een wetenschappelijk onderzoek over feiten die ook in de film aangekaart worden: een film is als bron onbetrouwbaar. Het is bovendien heel anders een oorlog te “ervaren” vanaf je luie stoel, dan vanaf de plek waar je bent als je echt in die oorlog was of bent. In een film wordt een oorlog geromantiseerd. Loopt af, denkt men, zoals destijds de oorlog inderdaad afliep, omdat die feiten er immers zijn. Toen men in die oorlog leefde wist men dat niet. Maar ook na de oorlog bleven en blijven bepaalde feiten verborgen. Zo werd en wordt er in het westen nauwelijks of nooit een woord gerept over het feit dat het de Russen waren die een eind maakten aan het Hitler bewind. Zo lang echoot de pro-westerse WOII-propaganda door. De Verenigde Staten claimen die overwinning. Ten onrechte.

– Wie WOII werkelijk beëindigden. Het overgrote deel van de mensenmassa in het westen weet dus niet dat het imperium van Hitler nooit ten val zou zijn gebracht enkel en alleen door de hulp van de Amerikanen, Canadezen, Engelsen en Polen. Zonder de enorme zware strijd van de Russen tegen Hitler Duitsland tot in Berlijn, hadden we nu allemaal onder het regime van Nazi Duitsland geleefd. De Amerikanen, de geallieerden, claimen de eind-overwinning op Hitler’s Duitsland. Het waren echter de Russen die de eind-overwinning realiseerden. Hun strijd begon al in 1941[7]. Er sneuvelden in totaal 14,000,000 Russische soldaten. In de Belgische documentaire “Ten Oorlog II” lopen Arnout Hauben, Mik Cops en Jonas Van Thielen vanuit Stalingrad naar Berlijn, in het spoor van generaal Zhukov en zijn Sovjet-troepen (vanaf aflevering 6, NPO[8].


Verantwoording

Voor een verantwoording van wat ik hier schrijf verwijs ik naar de uitspraken van Julian Assange, en van Noam Chomsky, die te vinden zijn in videos in deze speellijsten[10][11]. Ik heb Chomsky’s mening over Oekraïne niet gekopieerd. Chomsky’s mening sluit wel in grote lijnen aan bij de mijne, en ik kreeg daardoor het lef te schrijven wat ik schreef. Daarmee bewust de handdoek in de ring gooiend, naar hen die Zelensky bejubelen, er een mythe van maken, en diens oorlog tot een heilige oorlog verklaren.

Mijn politieke keuze is overigens Groen Links.


Referenties en aanvullende informatie

 1. Mølterland – De macht van het beeld
 2. Wikipedia – Hans Litten
 3. Wikipedia – Julian Assange
 4. IMDb – The Man Who Crossed Hitler (film)
 5. Wikipedia – WikiLeaks
 6. Wikipedia – Volodymyr Zelensky
 7. Wikipedia – Oostfront
 8. NPO gemist / VPRO – Ten Oorlog, Seizoen 2 (vanaf aflevering 6 de voettocht van Stalingrad naar Berlijn)
 9. NPO / 2Doc – Liefde is aardappelen. Een “must see” documentaire over de onderdrukking en uitbuiting van de Russische bevolking, door hun leiders, waaronder Stalin
 10. Videos – Chomsky / Assange
 11. Videos – Chomsky
 12. NPO Gemist / VPRO – Grensland (Jelle Brandt Corstius)
 13. NPO Gemist / VPRO – Van Moskou tot Magadan (Jelle Brandt Corstius)
 14. NPO Gemist / VPRO – Van Moskou tot Moermansk (Jelle Brandt Corstius)
 15. NPO Gemist / VPRO – Putin, A Russian Spy Story
 16. Ekathimerini – Alexis Papachelas / Lessons from the war in Ukraine