Marie Hauge

*

Dit artikel is een vervolg op: “Kijk, daar komt vader!”, gepubliceerd op 14 juni 2017, en de titel van een schilderij. Er zijn enkele waardevolle aanvullingen over de kunstenares van het schilderij “Kijk, daar komt vader!”, geschilderd in Vågå, Noorwegen, door Marie Hauge. Er is een foto met Marie Hauge toegevoegd en enkele in augustus 2020 ontvangen reacties van aangeschreven instanties betreffende deze kunstenares en het schilderij zelf, dat op zo’n merkwaardige wijze op mijn pad kwam. Lees dat verhaal hier.

.

Vertaald van de Noorse Wiki bladzijde:

Marie Octavia Nielsen Hauge (geboren op 8 juli 1864 in Drammen, overleden 11 november 1931) was een Noorse schilderes.

.

Leven en werk
Marie Hauge was in de periode 1888-1896 omgeven door tal van gerenommeerde kunstenaars, zoals Hans Heyerdahl, Eilif Peterssen, Erik Werenskiold, Sven Jørgensen en Harriet Backer. Backer wordt aangeduid als de meest invloedrijke. Ook was Marie Hauge veel in het buitenland. In de vroege jaren van 1900 was ze in Parijs (1903-1907), waar ze studeerde aan de Académie Colarossi en de Académie des Beaux-Arts was. Hier leerde ze anatomie.

Naast haar schilderijen, maakte ze een aantal beeldjes en reliëfs in kleine formaten.

.

Enkele reacties van aangeschreven instanties betreffende de kunstenares Marie Hauge

Vågå Historielag: “Marie Hauge. Så vidt vi vet hadde ikke hun noen spesiell tilknytning til Vågå, men hun reiste mye rundt, og også til Vågå. Det nevnte maleriet tilhører Lillehammer Kunstmuseum, så du kan jo tipse om at der kan de nok få mer informasjon.”

Nederlands: “Marie Hauge. Voor zover we weten, had ze geen speciale band met Vågå, maar ze reisde veel, en ook naar Vågå. Het genoemde schilderij is van het Lillehammer Art Museum, dus je zult daar waarschijnlijk meer informatie kunnen krijgen.

Stiftelsen Lillehammer Museum: “Dette maleriet er malt i 1898. Det er fire år etter den kjente Vågåsommeren, der en rekke kunstnere samlet seg i Vågå. det var både mannlige og kvinnelige malere der. Denne sommeren gjorde Vågå kjent, og jeg vil tro at det er grunnen til at andre dro til Vågå i årene etter. Når vi leser om Marie Hauge og andre kunstnere så er det påfallende at studiereiser til utlandet er remset opp i mengder, mens studieturer i Norge knapt er nevnt. Men Marie Hauge malte flere malerier i Vågå. Det er godt mulig at Nasjonalmuseets fjellandskap fra 1898 er malt på samme tur. Jeg vet i alle fall at hun malte et maleri av tunet på Gardsøy. Jeg vet riktignok ikke årstallet, men sannsynligvis samme år.
Dette var ikke malere som selv hadde tilknytning til Vågå, annet enn Kristen Holbø, som var den som fikk venneflokken med. Men folk bodde på forskjellige garder som tok imot besøkende, slik som Sve og Sørem. Hvor Marie Hauge bodde vet jeg imidlertid ikke.”

Nederlands: “Dit schilderij is geschilderd in 1898. Vier jaar na de beroemde Vågå-zomer kwamen een aantal kunstenaars samen in Vågå. er waren zowel mannelijke als vrouwelijke schilders. Deze zomer maakte Vågå bekend, en ik denk dat dat de reden is waarom anderen in de jaren daarna naar Vågå gingen. Als we lezen over Marie Hauge en andere kunstenaars, valt op dat studiereizen naar het buitenland in grote getale worden vermeld, terwijl studiereizen in Noorwegen nauwelijks worden genoemd. Maar Marie Hauge schilderde verschillende schilderijen in Vågå. Het is goed mogelijk dat het berglandschap van het Nationaal Museum uit 1898 op dezelfde reis is geschilderd. Ik weet tenminste dat ze een schilderij van de tuin op Gardsøy heeft geschilderd. Ik weet het jaar niet, maar waarschijnlijk hetzelfde jaar. Dit waren geen schilders die zelf een band hadden met Vågå, behalve Kristen Holbø, die de groep vrienden ontving. Maar mensen logeerden op verschillende boerderijen die bezoekers kregen, zoals Sve en Sørem. Ik weet echter niet waar Marie Hauge woonde.”

Trond Myrstad (via Geni): “The painting was discussed in a newspaper article back in 1998 (Gudbrandsdalen Dagningen, April 17th 1998). I don’t think Marie Hauge knew the Sæta family as such, but she stayed in Vågå from time to time. When the painting was made in 1898 she stayed at the farm Gardsøy, It is also known that she stayed at the farm Nordgard Sandbu. It is also known that she made paintings elsewhere in Gudbrandsdalen.”

Nederlands: “Het schilderij werd in 1998 besproken in een krantenartikel (Gudbrandsdalen Dagningen, 17 april 1998). Ik denk niet dat Marie Hauge de familie Sæta als zodanig kende, maar ze verbleef van tijd tot tijd in Vågå. Toen het schilderij werd gemaakt in 1898 verbleef ze op de boerderij Gardsøy, het is ook bekend dat ze op de boerderij Nordgard Sandbu verbleef. Het is ook bekend dat ze elders in Gudbrandsdalen schilderijen maakte.”

Gudbrandsdølen Dagningen stuurde vervolgens na contact hierover: Artikel vrijdag 17 april 1998 in een PDF – Maleri fra Øvre Sæta i Vågå