Over mij

 
Dit blog helpt mij om mijzelf te spiegelen aan mijzelf en aan de wereld rondom mij heen. Zelfreflectie is een noodzakelijk deel van de menselijke ontwikkeling. Dit blog is mijn meldpunt, mijn vriend, mijn praatpaal, mijn eigen geduldige, woorden en gedachten tot zich nemende, ruimte. Dit is de enige reden geweest om ermee te beginnen. 
De hierna volgende links zijn een verzameling van een ongeveer dat ik ben. Ongeveer. Ik ben immers voortdurend in de dynamiek van het leven zelf, en word daardoor continu uitgedaagd me verder te transformeren, te evolueren, het oude om te zetten in het nieuwe. Door mijn *zelf* al maar dieper te leren doorgronden, kan ik vanuit nieuwe perspectieven de totale wereld globaal beter begrijpen, in dat complexe gegeven staan, en tegelijkertijd er van loskomen, er bóven staan, omdat het anders in 2016 niet meer mogelijk is ten volle deel te nemen aan de dagelijkse realiteit zonder moedeloos te worden, zonder de zin in het leven te verliezen.
Steeds dieper doordenkend ontdek ik zelfs de betekenis van wat men “het kwade” noemt. De Tao Te Ching heeft mij daar bij geholpen, maar ook mijn eigen leerprocessen en denken helpen mij steeds weer om dat wat ik ooit las, als eigen diepe waarheid te ontdekken en dan te her-inneren, nog dieper begrijpend dan ik het las, toen, lang geleden. Ik leef heel bewust in het nu. Op de plek waar ik ben. Noorwegen. Ik ben hier naar toe geleid, want ik heb nooit de wens gehad om naar Noorwegen te gaan, laat staan te emigreren. Toch is dit gebeurd. Vanuit een heel duidelijk innerlijk weten, stap voor stap, welke voet waar te plaatsen, en wanneer, zonder te weten wat de uiteindelijke geografische plek zou zijn. Dit is een jarenlange tocht geweest. Toen ik op de plek kwam, viel alles op zijn plek, en ondanks worstelingen met heel veel wat gerelateerd is aan een emigratie, en ook wat ik in mijn rugzak meenam vanuit Nederland, is dit thuis voor mij. Nog steeds ben ik diep onder de indruk, en zo dankbaar. 

 

me

 

 

Algemeen                                                                                                                          

 

.

Google+
 
.
YouTube (met o.a. mijn eigen video creaties)
.
Vimeo

.

Tumblr

 

Instagram

 

Last.fm
.
Blogs
.