Noam Chomsky

…… en zijn taalkunst


Noam Chomsky(1928) is een Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en politiek activist. Chomsky is emeritus hoogleraar taalkunde aan het Massachusetts Institute of Technology. Als grondlegger van de generatieve taalkunde is hij de invloedrijkste taalwetenschapper van de 20e eeuw. Tussen 1980 en 1992 was hij de meest geciteerde auteur in wetenschappelijke tijdschriften op zeven na: Marx, Lenin, Shakespeare, Aristoteles, de Bijbel, Plato en Freud. Lees verder.


Noam Chomsky en de hedendaagse wereldproblematiek

In het schijnbaar eeuwigdurend Oost – West conflict neemt Chomsky de plek in van de briljante archivaris en analysator van de geschiedenis van de mensheid, de rol van de politiek daarin, die zorgt voor foute keuzes door fout en eenzijdig kritisch denken, en hoe wij nu door die foute keuzes, en het afwijzen van aansprakelijkheid, in de meest gevaarlijke fase in het bestaan van de mensheid, ooit, terecht gekomen zijn.

Door naar het volgende interview met Chomsky te luisteren, en mee te gaan in zijn exacte denken, zijn werkelijk zeer zeldzame taalkunst, zijn juiste woordgebruik, binnen de juiste context, zal de chaos in ieders hoofd geordend worden en kan er inzicht gecreëerd worden, waardoor men in staat is een kalm en zuiver weerwoord te bieden in verhitte discussies, en gemoederen tot bedaren gebracht kunnen worden.

Alleen door volkomen zuiver te denken en te spreken, goed en geconcentreerd te luisteren naar wat er precies gezegd wordt, en daarop correct te antwoorden, kan er vrede komen en de Bijbelse toren van Babel eindelijk afgebroken worden.



Aanvullende informatie