Zelfkennis en Waarheid

Waarheid is een relatief begrip. Het is daardoor een met alles verbonden overkoepelend weten, zijn, bewustzijn, kracht, dat onderverdeeld kan worden in ontwikkelingsgraden, bewustzijn niveaus. Indien de mens vergeleken wordt met een pyramide dan is de absolute waarheid de top van die piramide, en alle lagen daaronder een weg naar die top. Waar precies bevindt ieder mens afzonderlijk zich op de eigen pyramide, en hoever is het bewustzijn van de mensheid als geheel ontwikkeld, gemiddeld dus? Zelfkennis en waarheid gaan hand in hand. Het ene kan niet zonder het andere.

.

De weg naar zelfkennis

Jozef Rulof heeft ergens in zijn boeken geschreven dat het geestelijke licht van de mensheid als geheel zo gering is dat de geestelijke realiteit van de aarde hierdoor, gezien vanuit de astrale wereld, vanuit de geestelijke bewustzijnsgraden, zichtbaar is als een grijze massa. Licht is stralend. De mensheid straalt niet.

Jozef Rulof heeft 27 boeken geschreven die allemaal te maken hebben met die diepere waarheid, die hogere waarheid, doordat er gekeken wordt in lagen, in diepten, die wij niet kunnen zien met onze aardse ogen, wel met ontwikkelde innerlijke ogen, geestelijke ogen, die geopend zijn door geestelijke ontwaking, een ontwaking in een hoger bewustzijn.

Dat gaat voorbij de wetenschap waar universiteiten over pochen. Jozef Rulof was een Nederlandse metafysicus. Het is onmogelijk om in een paar zinnen uit te leggen wat dit is, wie hij was, hoe hij werkte, waarover hij schreef en dus begin ik er niet (meer) aan. Wat ik erover wil schrijven is dat die boeken mijn totale denken en zien veranderd hebben en niets meer hetzelfde was en is. Die boeken zijn voor mij de meest waardevolle boeken die ik ooit gelezen heb, om datgene wat die uitleggen. Die boeken zijn onleesbaar voor degenen die een nauwelijks ontwikkeld bewustzijn hebben. Dan zou ik ook weer moeten omschrijven wat bewustzijn dan wel is. Het is letterlijk: bewust zijn. Niet meer. Maar hoe leg je aan een rationalist, die alleen in zijn hoofd leeft, uit wat bewust zijn is? Dat gaat niet.

.

De wetenschappers in de politiek bewijzen dat ze theoristen zijn

De meeste mensen zijn rationalisten, kennen zichzelf niet, zijn geïndoctrineerd, en zijn nooit begonnen met denken, terwijl ze pretenderen te denken. Denken is meer dan met formules kunnen werken, kunnen rekenen, de wetten van de fysica kunnen gebruiken en bijvoorbeeld atoombommen-maken ontwikkelen. Denken is meer dan werken met wiskunde. Dus: de meeste professoren denken niet.

De Griekse regering bijvoorbeeld is gevuld met professoren en academici, en niets werkt er meer in het land. Het is een catastrofe. Zelfs de leugen wordt zodanig met denken omgezet dat het als waarheid aan het volk gepresenteerd wordt. Ethiek ontbreekt, ethiek is niet eens een factor om toegelaten te kunnen worden op een universiteit, als student of als professor. Je mag alle kennis tot je nemen, zelfs als potentiële misdadiger, of beestachtige geest, die dus alle kennis zal misbruiken.

.

Het averechts werkende “educatieve” systeem

Er is dus iets mis met het educatieve stelsel. Mensen leren niet zelf te denken, er wordt gekopiëerd en geplakt. De nodige leergierigheid is bij velen tot in de kiem gesmoord omdat de hele groep massaal in dezelfde richting wordt geduwd, de leraar bepaalt wat er geleerd wordt, kinderen, studenten, worden eenzijdig opgevoed, gedrild in het opnemen van rationele kennis, een wetenschap die gebaseerd is op materiële feiten. In feite is iedereen door dit systeem gebrainwashed, geïndoctrineerd. Men heeft niet geleerd vragen te stellen bij wat er aangereikt wordt, men neemt klakkeloos aan dat het deugt.

.

Het averechts werkende gezondheidszorg-systeem

Ook de gezondheidszorg is gebaseerd op deze rationele eenzijdigheid, en nee, je hebt geen inspraak, je weet niet eens wat je slikt, wat er in zit en wat voor neveneffecten het creëert. Je weet niets over het programma dat men volgt, je volgt, blind. De “gezondheid”s”zorg” is gebaseerd op materie, op materialisme, ja, dubbelzinnig bedoeld, want de pharmaceutische industrie is een multi-national. Hoogstwaarschijnlijk kom je nooit van je medicijnen af, en heb je eerder zwaardere nodig dan lichtere omdat je immuun wordt voor wat men probeert te onderdrukken in je.

.

Mens en zijn-ontwikkelingsprogramma’s

Er is meer dan materie. Onze eigen persoonlijke interesse en nieuwsgierigheid is een eerste vereiste om te willen leren. Die interesse verschilt van mens tot mens. Nieuwsgierigheid naar wie we zelf zijn, zou vanzelfsprekend moeten zijn, en het gezond voeden van die nieuwsgierigheid zou ingebouwd moeten zijn in zelfontwikkelingsprogramma’s.

Niet alleen menskunde (kennis van de fysieke mens) moet aangereikt worden via biologie lessen, maar ook emotionele vaardigheden, rationele ontwikkeling, en geestelijke verdieping zijn onderwerpen voor lesstof. Creativiteit en muziek zijn belangrijke facetten in die zelfontwikkelingsporgramma’s, alsook natuur en in de natuur zijn, tuinieren, niet vanuit boeken alleen het proces van zaadje tot gewas leren kennen, maar ook de aarde zelf, waarin het groeit, door erin te wroeten, de geur van de aarde te ruiken, het plezier van het verzorgen van het groeiende gewas, en de smaak proeven van wat ooit gezaaid was, of geplant als jonge stek.
Leren discussiëren, leren luisteren, leren onderbouwde kritiek te geven, te ontvangen, en daarop weer te reageren. Leren om te gaan met emoties, boosheid bijvoorbeeld leren te gebruiken als een kracht, om te zetten in constructieve energie.

.

De intelligentie van het leven zelf, en intuïtie

Voordat ik bij de waarheid van de boeken van Jozef Rulof uit kwam, in de jaren negentig, heb ik een weg afgelegd met vele boeken met kennis, die nodig waren om mij op te tillen naar een hoger bewustzijn, boeken die mij hielpen te ontwaken voor dit hogere bewustzijn, alvorens dit ook in de realiteit bewust te ervaren en te weten wat er in mij gaande was zonder er bang voor te zijn. Wonderlijk dat het leven zelf dit inbouwt in je weten. Je volgt je kompas, je eigen wijsheid, het is de enige manier om verder te komen. Innerlijk weet je. Het is je intuïtie.

.

De (bij)rol van astrologie

Het allereerste boekje dat ging over meer dan “normaal” kocht ik toen ik 12 was. Het ging over astrologie, en ik was enorm geboeid door wat er zoal uitgelegd werd over de dierenriem, en de ascendant. Een simpel boekje, maar het vertelde over een ander deel van mij dan ik tot dan toe kende. In die tijd, het was dus 1960, was er nauwelijks iets te vinden over dit soort onderwerpen. Hoewel ik het interessant vond, en vind, hecht ik er niet een “waarheid” label aan vast. Ik geef ik het wel het grote voordeel van enige twijfel.

Daardoor ben ik er meer over gaan lezen, en heb zelfs mijn horoscoop laten uittekenen, en uit laten leggen. Het verhaal rondom mijn geboorte en leven was verbazingwekkend treffend. Inmiddels weet ik ook dat hetgeen er verteld wordt sterk afhankelijk is van degene die uitlegt. Hoe diep kijkt die. Hoe ver is die in bewustzijnsontwikkeling, en kan die dieper kijken en verbindingen leggen tussen de atrologische dierenriem, en degene die daar zit?

Iedereen kan altijd wel wat vertellen, maar het meest indringende verhaal kwam dus van een uitstekend astrologe in Rotterdam, in 1994. Er waren over het algemeen veel diep treffende aandachtspunten die waar bleken te zijn, en waren er relatief zeer weinig details die achteraf missers, onjuist ingeschat, bleken te zijn. Op het moment dat het gaat over toekomst, wat er komen gaat, is alles in feite interpretatie van iets dat nog niet gerealiseerd is en dus vormingsgevoelig is. Natuurlijk is het ook aan jou of je bepaalde tendenzen aangrijpt om ermee te werken, of om ze af te wijzen.

Hetgeen er in dagelijkse of wekelijkse columns in tijdschriften en kranten verteld wordt over astrologie is klinkklare nonsens, dat is door de jaren heen voor zelfs de meest naïeve lezer duidelijk. Over het algemeen wordt er teveel magie aan astrologie gekoppeld, maar wanneer je met de analyse-mogelijkheid gaat werken, helpt het om jezelf vanuit een ander perspectief te zien, te ontdekken wat je aanleg is (zo je die nog niet kende), waar er valkuilen zijn, en waarom.

De astrologische betekenis van de planeet Pluto, zijn betekenis in de astrologie in het algemeen, en in mijn horoscoop in het bijzonder, komt in grote lijnen overeen met wat er zich zoal in mijn leven heeft afgespeeld. Ik vind het zeer frappant, en ben geneigd het daarom niet toevallig te noemen, maar het is tegelijkertijd toch ook bizar dat een planeet zoveel interactie zou hebben met je geboorteplek en datum.

De maan, ja, het is bekend dat die invloed heeft op zelfs eb en vloed. Op menselijke en dierlijke gemoedstoestanden. Op hormoonritmen. Op geboorten. Dat kan ik niet verklaren met mijn kleine denkvermogen maar ik neem het aan als waar op grond van de feiten die er zijn.

In de video hier wordt gesproken over Pluto, als reëel hemellichaam, planeet, de betekenis van zijn zichtbaar worden in ons zonnestelsel en wat dit eventueel betekent voor de ontwikkeling van de mensheid, de ontwaking van het zelf bewustzijn: de kracht die ons helpt overeind te komen wanneer we er iets mee willen doen, of die ons vernietigt wanneer we die kracht afwijzen, IN onszelf.

.
.

.
.

Wie ben ik echt?

Het komen tot zelfkennis is van cruciaal belang om tot waarheid te komen. De volle waarheid kan er pas zijn wanneer je jezelf totaal hebt gezien, fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk, vanuit allerlei zienswijzen, en daarnaast jezelf en je diepere of hogere zelf ook hebt ervaren, als een onlosmakelijk deel van de Al-eenheid.

Het begrip “geestelijk” is voor mij niet (meer) gerelateerd aan religie, of aan hedendaagse spiritualiteit (waarbij er getwijfeld wordt aan de zin van het aardse bestaan omdat men vanuit een ander sterrenstelsel zou komen, te goed om hier te zijn), niet aan wat er in de gezondheidszorg bedoeld wordt met geestelijke gezondheid, het is een bewustzijn dat op een gegeven moment ontwaakt, en ontwikkelt.

.
symptoms-of-the-shift-in-consciousness

.

Religie en spiritualiteit zijn slechts mogelijke doch niet noodzakelijke delen van het traject dat we afleggen om tot een hoger of dieper bewustzijn te komen. Het leven zelf is in feite allesomvattend, en daardoor kan ook zonder enige godsdienst of spiritueel woord bewustzijn ontwaken en groeien. Ieder vindt zijn of haar eigen richtingaanwijzers.

Astrologie is dus een van de vele mogelijke trajecten op de levensweg. Waar echter kunnen we als mens leren om ook ons zelf te willen leren kennen, dit als deel van kennis in het algemeen, als weten-schap, en als noodzaak om de waarheid te leren kennen, om het leven te leren begrijpen, en een waardevolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid voor alle levenop aarde?

.

De toekomst is in handen van het onderwijs

Het antwoord is aan het onderwijs. Het huidige onderwijs hanteert een indoctrinatie systeem en doodt alles in het kind dat nodig is om een gezonde bijdrage aan een betere wereld te kunnen leveren.

.
.

.
De wereld zoals die nu “werkt” is dodelijk, we “gaan er aan”, dit loopt fout en is al fout. De signalen zijn er maar niemand in de regering die werkelijk iets doet. Bovendien is het volk niet voldoende op de hoogte. Men moet wel weten waarom er een en ander veranderd moet worden. Scholen produceren toekomstige ouders, ouders die niet denken, geïndoctrineerd zijn, en volgens de wet van “zo hoort het toch” gewoon weer herhalen wat al was: andere gezichten, andere namen, zelfde systeem.

Noam Chomsky heeft hier veel zinnigs over te zeggen. Wil je meer videos zien met zijn lezingen over onderwijs en opvoeding, ik heb wat verzameld op mijn website.

.
.

.
.
De weg naar zelfkennis zou dus via educatie moeten gaan, via ouders, scholen, via de maatschappij die echter gestructureerd is zoals die scholen, gebaseerd op rationele eenzijdigheid, lager niveau denken, en de noodzakelijke zelfontwikkeling wordt hierdoor juist geblokkeerd. Internet is een nieuwe, open, grenzeloze weg van leren, een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.

Een deel van de weg naar zelfkennis zou dus ook via internet (studies, dan wel tot je nemen van kennis in het algemeen) kunnen gaan, maar de meesten echter gebruiken internet om weg te vluchten uit de realiteit, via video games, Hollywood films, goedkoop en zelfs decadent, mentaliteit afbrekend entertainment. Zo blijft men blind. Zo blijft men leven in een schijnwereld en glijden we af naar een bestaan waarin het absoluut onleefbaar is geworden.

.

Waldorf onderwijs als voorbeeld

Waarom vluchten mensen voor de realiteit? Scholen zouden de aangeboren leergierigheid moeten stimuleren, en ze doen precies het tegenovergestelde. Dat zorgt voor ongezond gedrag, ongezonde competitiedrang, het omvormen van eigen verantwoordelijkheid in het beschuldigen van anderen, depressies, oververmoeidheid, burnout, en dat leidt helaas ook tot…. zelfmoord. Scholen horen bij de maatschappij, ratio is een onmisbare factor, maar het moet niet de enige ontwikkeling zijn. Daarom zijn de Waldorf scholen een licht in de duisternis van wat onderwijs genoemd wordt, en zijn daarmee een mogelijk bijdrage aan een betere wereldtoekomst.

.
.

.