Meer

Over mijn EHS, en het ongeloof rondom mij dat het echt is

Inmiddels woon ik elf jaren in Noorwegen, en reis al vanaf januari 2018 niet meer vanwege EHS. Ik investeer alle tijd in het zoeken naar, bestuderen en verzamelen van wetenschappelijk bewijsmateriaal dat aantoont dat mijn klachten reëel zijn, dat ik die klachten niet verzinwat ik uiteraard zelf ook wel wisten dat EHS geen psychische stoornis of afwijking is. Want dat denkt men. En ik was het beu om telkens weer dat ongeloof in ogen te zien en tussen de regels door te horen in reacties. 

Dat ongeloof is gebaseerd op pure onwetendheid, een gevolg van de naïeve aanname dat de regering van het land waarin men woont het goed met ze voorheeft, niet gecontroleerd hoeft te worden, en dat ik dus of iets verzin, of psychisch gestoord moet zijn. Echter: bijen, insecten, vogels, zoogdieren, amfibieën, vissen, bomen, planten…. kunnen niet psychisch gestoord zijn, maar ook zij lijden onder de gevolgen van de gevaren van straling, is proefondervindelijk aangetoond[1]. Indien de straling niet stopt, en ze kunnen uiteindelijk nergens meer heen waar het nog stralingsvrij is, worden ze er ziek van of gaan er uiteindelijk aan dood. Ook diegenen die denken er niet onder te lijden of erdoor geaffecteerd te zijn. Oorzaak: men kent, en herkent daardoor, de symptomen niet. 

De gevaren van industriële elektromagnetische straling zijn vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw aangetoond door een inmiddels tot in de duizenden tellende wetenschappelijke onderzoeken door gerenommeerde medische, biologische en natuurwetenschappers. Deze neutrale, onafhankelijke wetenschappers waren en zijn niet in dienst van de telecomindustrie, regeringen of aan beiden gerelateerde EMF guidelines decision makers groepen, zoals ICNIRP[2]. Zelfs WHO laat zich door de industrie-wetenschap gelinkte groep ICNIRP adviseren en WHO ligt daardoor terecht zwaar onder vuur, maar het helpt niet[3]. Telecom industrie-wetenschap is geen evidencebased science, maar prostitutie[4][5]. Mensen zijn natuurlijke fenomenen, geen robotten. Natuurlijke elektromagnetische velden zijn gezond. Belangrijk is te realiseren is dat de elektriciteit[6][7] van het biologische systeem van alles wat leeft, ook dat van de aarde en de ruimte eromheen, continue in één richting stroomt. De industriële elektriciteit en industriële elektromagnetische velden zijn onnatuurlijk, want deze zijn gebaseerd op wisselstroom (energie die heen en terug stroomt, twee richtingen dus), en deze verstoren de werking van de natuurlijke elektromagnetische velden in een gestaag toenemende sterkte, die vooral in de laatste jaren explosief groeit[8]. De zogenaamde industriële EMFs, die 10,000 keer sterker zijn dan wat door neutrale wetenschappers als aanvaardbaar wordt gekenmerkt[9], verstoren de natuurlijke elektromagnetische velden van zowel de aarde als van alle levende wezens, organismen, en micro-organismen zoals bacteriën en virussen, creëren immuniteitsziekten, ontstekingen, welke leiden tot secundaire ziekten als diverse soorten kanker, ziekte van Alzheimer, diabetes, obesitas, hart- en vaatziekten, ALS, en meer zogenaamde “beschavings”-ziekten, naast geboorteafwijkingen en DNA-beschadigingen, die daarom in aantallen net zo explosief stijgen als er toename is aan mobiele telefoons, iPads, slimme meters, Wi-Fi. Telefoons staan constant aan: 24/7, tenzij men de flymodus toepast. Als klap op de vuurpijl werden in augustus 2021 de eerste duizenden van het uiteindelijke totaal van +100.000 5G-satellieten in de ionosfeer geactiveerd voor de in een zeer laag bewustzijn levende clientèle van de gewetenloze, want psychisch gestoorde, Musk[10][11].

Nieuws, zondag 28 november 2021 – Bewijs voor een verband tussen COVID-19 en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie, waaronder 5G (peerreviewed) – [12]

Mijn webwinkel

Het niet kunnen reizen vanwege het overal in steeds grotere snelheid en kracht toenemende elektromagnetische-velden-collectief van zendmasten, Wifi, slimme meters en 24/7 actieve cellphones, wereldwijd naar schatting nu 2,7 miljard[13] abonnementen (90% van de wereldbevolking vanaf 6 jaar) heeft me echter niet bij de pakken doen neerzitten. Ik ben begonnen met het maken van zeep[14]. De webwinkel wordt op 21 December, 2021, om 16:59 uur geopend. Op dat tijdstip begint in Noorwegen de Vintersolverv, de winterzonnewende Zie[15]: de Engelse tekst kan vertaald worden in het Nederlands: er is een vertaalmachine, rechtsboven op iedere bladzijde van de website en blog. 

Mølterland

De naam Mølterland klinkt hetzelfde als Multerland. Multerland is een samenstelling van de woorden multer en land. Multer zijn de Noorse kruipbramen[16]. Het woord mølter is door mijzelf verzonnen. Het wijzigen van Allerlei, een Nederlands woord, in Mølterland, geeft aan dat ik me net als een kameleon aan de omgeving heb aangepast. Maar diep binnenin blijf ik dezelfde.

Velkommen til Norge….!

Antoinette Janssen