Stephen Hawking

Stephen Hawking, wie kent hem niet, inmiddels. Indien niet: hij is de wetenschapper die momenteel (hij is overleden op 14 maart 2018, twee dagen geleden dus) door de hele wereld de hemel in wordt geprezen. De hemel bestaat niet eens voor hem. Hij gelooft er niet in. Voor hem stopt het wanneer hij de laatste adem uitblaast. Dat mag. Maar waarom wordt hij in hemelsnaam zo geprezen? Ja, goeie vraag.

Ik snap het namelijk niet.

Wat hij ook gedaan mag hebben met zijn brein, wat hij ermee bedacht en doordacht heeft: de mensheid staat zich eraan te vergapen. Zo heeft hij een en ander bedacht over zwarte gaten in het universum, heeft er zijn theorie over (want er is nog nooit iemand wezen kijken), en hoewel de wetenschap dit dus niet kan bewijzen, en ook hij niet, de hele wetenschap niet, de wetenschap accepteert wel deze theorie, maar accepteert tegelijkertijd geen “theorie” over een hiernamaals, over ziel, over bijna dood ervaringen (BDE’s), over natuurgeneeswijzen (waar de grondlegger van de natuurgeneeswijzen zelf wel van overtuigd was als zijnde helend: Hippocrates, en voor wie ieder mens die werkzaam is in de geneeskunde de zgn. “Eed van Hippocrates” moet afleggen, hoe dubbel, terwijl ze zijn overige gedachtengoed verwerpen). Erger: de wetenschap sluit diepgaande zeer reële en zelfs intens bewuste ervaringen van miljoenen mensen gewoon uit, en verwerpt die als zijnde inbeelding, want zij, de wetenschap, heeft het nog niet gepresteerd om een zo gevoelige microscoop uit te vinden, of om zo diep door te denken, zodat alles gewoon simpelweg logisch wordt. Arrogante charlatans.

Hijzelf, Stephen Hawking, heeft nooit op de rand van zo’n zwart gat gestaan, geleefd, en hij “lult” dus maar wat. Dat kan ik ook. Ik kan ook theorieën bedenken, maar die worden niet geaccepteerd want wie ben ik, kan dus niemand halve waarheden voorleggen vanuit een gezagspositie, (en al zou ik wel iemand zijn met een gezagspositie, ik kan het vanuit het ethische perspectief niet) over zogenaamd wetenschappelijke feiten, die in feite maar halfslachtige waarheden zijn omdat die nooit in het grotere verband worden geplaatst: de mens is een (z)ielig klein “piece of shit” binnen de context die universum heet. Het mensenlijke brein is te klein om het universum en alle wetmatigheden daarvan, te kunnen bevatten, of omvatten. Oók het brein van de meest intelligente en hoogstaande wetenschappers, ook dat van Stephen Hawking.


Wetenschap versus geestelijke wetenschap

Ikzelf ben ervaringsdeskundige van natuurlijke geneesmiddelen en alternatieve behandelmethoden. Die werken. Maar omdat “de wetenschap” nog geen microscoop heeft uitgevonden die kan aantonen dat er wel degelijk werkzame substanties in die vloeistof aanwezig zijn (bijvoorbeeld), is het dus volgens wetenschappers: “alleen maar water”. Ook osteopatie, wat niets met “innemen” te maken heeft, valt onder zeer effectieve behandelmethoden, alsook acupunctuur, maar beide therapieën worden om werkelijk duistere (niet aantoonbare) redenen “alternatief” genoemd, en ja, volgens de wetenschap zit de werking ervan tussen de oren, met andere woorden: het is inbeelding. Mijn persoonlijke uitleg van dit fenomeen is dat geen enkele wetenschapper of wetenschappelijk opgeleide, het durft te wagen zich op een terrein te begeven dat zich buiten hun hoofd bevindt, buiten de hersenen. Zouden zij dat wel doen dan zouden al hun theorieën en opvattingen aan het wankelen worden gebracht, en niet zo zuinig ook.

Indien Stephen Hawking hierover, over natuurgeneeswijzen, aanvullende geneeswijzen, complementaire geneeswijzen, alternatieve geneeswijzen, minstens een theorie had ontwikkeld en die zogenaamde medicijnen (woord voor chemische preparaten) door de pharmaceutische industrie had ontrafeld als zijnde meestal placebo’s, want dat zijn het over het algemeen…..

…..en indien niet: dan zijn het hoe dan ook chemische middelen die ziekten onderdrukken in plaats van genezen…..

…..indien hij zijn brein had gebruikt om zogenaamde psychiaters en psychologen te ontmantelen als volk dat niets maar dan ook niets van de menselijke psyche begrepen heeft (uitzonderingen bevestigen de regel, Carl Gustav Jung is een briljant voorbeeld)…..

…. indien hij zijn tijd had gebruikt om het fenomeen bewustzijn te bestuderen, en daarnaast het werk van bijvoorbeeld Dr. Edward Bach, Rudolf Steiner en Jozef Rulof te leren doorgronden…… dan was hij de mensheid tot dienst geweest.

Maar hij deed het niet.

Hij mijmerde liever over “daar”, niet “hier”. Kleinejongensdromen dromen,  dat wetenschap noemen en omdat hij wetenschapper was en (in mijn ogen) onzin bewezen heeft, weliswaar dingen aangetoond heeft die nog nooit iemand anders heeft aangetoond, liggen al die collega’s en alle nitwitten in een “awe”.


SCIENCE FICTION

Stephen Hawking zou de mensheid werkelijk gediend hebben indien hij zijn brein en tijd gebruikt had voor datgene wat de mensheid werkelijk nodig heeft: oplossingen voor de levensgevaarlijke crisis waarin we al sinds de vorige eeuw dankzij die tot god verheven wetenschap in terecht gekomen zijn. Voor diegenen die hierover twijfelen kan ik van harte de gratis online FutureLearn cursus “Causes of Climate Change” aanbevelen, gedoceerd door professoren van de universiteit van Bergen, Noorwegen. Ook professoren, wetenschappers, maar de weinige few, die de uitzondering op de beroemde regel zijn.

Stephen Hawking is een verhalenverteller, een entertainer. Mensen houden van zijn science fiction (fictieve wetenschap, dus fake wetenschap, gebaseerd op fantasie, theorieën), van alles wat hun onderontwikkelde mind (indien zij al over een mind beschikken) overstijgt, liggen op de knieën voor wat zij zelf niet  kunnen snappen, wat groter lijkt dan het is…. Dit maakt wetenschap tot een religie: geloof het maar, want wat wij zeggen is waar.


De oneindigheid van het bestaan

Stephen Hawking is nu in het hiernamaals en ooit komt het moment dat hij DE ontdekking doet van zijn oneindige bestaan: “ik ben niet dood”. Maar dat komt pas nadat hij losgekomen is van zijn eigen narrowminded arrogante denken. Dat zal heel veel tijd kosten, vele (om een idee te geven) aardse jaren, dat kunnen er honderden zijn, vooraleer hij uit zijn eigen geestelijke brein stapt, en het universum ziet zoals het werkelijk is, niet met aardse ogen, en niet met een aards brein, maar met geestelijke ogen, geholpen door geestelijke Intelligenties die al veel eerder overgegaan zijn, aan gene zijde verder zijn geëvolueerd en iedere daar dwalende ziel helpen om verder te evolueren, inzichten te verstrekken over “hoe het echt zit”.

Stephen Hawking heeft de wereld achtergelaten met onbelangrijke “vondsten”. De mensheid is in nood, het leven in het algemeen is in gevaar, en hij heeft er niets aan gedaan om dat op te lossen. Niks, niets. Egoïst. Armzalig wezen. Niet omdat je gehandicapt was, nee, omdat je zo dom was je verstand niet te gebruiken terwijl wij op de rand van een aards zwart gat vertoeven en dreigen erin te verdwijnen.

Hoe ik dit zoal durf neer te schrijven?


Geestelijke rijkdom versus de zo geliefde gemakzuchtigheid van de geestelijke armoede

Dat aardse zwarte gat is heel duidelijk zichtbaar. Degenen die het niet zien zijn naïef, achterlijk, niet wijs, dom, en zullen alles en iedereen vervloeken, vooral ook zichzelf, wanneer zij de gevolgen van alles wat zij nu negeren uiteindelijk door de feiten onder ogen zullen moeten gaan zien, en alleen nog maar kunnen constateren, waarnemen, ervaren, zien, weten, eindelijk, dat het te laat is om hetgeen voltrokken is nog te voorkomen.

Betreffende de almaar voortwoekerende geestelijke armoede waaraan ook Stephen Hawking zijn bijdrage heeft geleverd: de geestelijk wetenschappelijke boeken van Jozef Rulof, in totaal zevenentwintig, hebben mij uit die aardse poel van geestelijke armoede opgetild, onderwezen, inzichten gegeven, een tipje van de sluier opgelicht, op een ongelooflijk hoogstaande en diep doordringende wijze, over hoe het heelal is ontstaan, bijvoorbeeld. Over de maskers die mensen dragen. Over geestesziekten, vanuit gene zijde bekeken. En zo ongelooflijk veel meer. Het was en is onmogelijk om alle details te beschrijven in slechts zevenentwintig boeken, en dus moest het bij een oplichten van een tipje van de sluier blijven. Geen eenvoudige kost, trouwens. Je kunt er niet lukraak aan beginnen. Het is een studie, en je stapt uiteraard niet (metaforisch)  zomaar in het laatste jaar van een universiteit. Die boeken gaan zo diep, schenken zo ongelooflijk veel, dat na die gelezen en bestudeerd te hebben er geen enkel boek meer voldoet.

Hetgeen over het algemeen beschreven wordt in boeken die normaliter door mensen gelezen worden, met uitzondering van Pim van Lommel’s “Eindeloos bewustzijn”, is allemaal te simpel, te narrow minded, leeg, en dus waardeloos, tijdverspilling, entertainment, veelal, op een laag niveau. Wat hebben we eraan? Zonde van het papier. Zonde van de tijd. We, mensheid, hebben al veel te veel tijd verloren, we zijn hopeloos ver achter in onze evolutie. De gemakzucht van de geestelijke armoede is heel moeilijk aan te pakken, te elimineren.


Amyotrofe Laterale Sclerose

Stephen Hawking, waarom heb je ook niet onderzocht waarom de meeste lijders aan ALS, de ziekte waaraan je leed, zo snel sterven, en weinigen, zoals jij, niet? DAAR had je de mensheid een dienst mee kunnen bewijzen. Trol! Want er lijden gruwelijk veel mensen aan die ziekte en er komen er jaarlijks meer en meer bij.


WAKKER WORDEN

Sterkte met de klap van het wakker worden, Stephen (haw)King! Maar je verdient die klap. Ten volle. Net zo goed als die miljoenen die weigeren te kijken naar het zwarte gat van nu, hier, op aarde. Dit is pure  mindfuck: de afwezigheid van realiteitszin van de meeste wetenschappers, en ook Stephen Hawking. Hij keek er liever van weg en prefereerde weg te dromen over zwarte gaten ergens ver weg in het universum. Lafaard.


Aanvullende informatie